Ing. Luděk Kovář

Ing. Luděk Kovář
V důsledku povodní byly v letošním roce v ČR zaznamenány sesuvy půdy. Můžete toto riziko a problematiku s tím spojenou popsat detailněji? Co tyto jevy způsobilo a jak je možné tato rizika eliminovat?

Číst dál...

Ing. Anna Petiková

Ing. Anna Petiková
Přestože se s termínem “podpojištění”, spojovaným s pojištěním majetku, setkáváme stále častěji, ne každý ví, co si pod ním představit a jaký vliv může mít na výši vyplaceného pojistného plnění v případě, že nastane škoda. Můžete tuto problematiku objasnit, případně doporučit, jak se...

Číst dál...

Ing. Ivo Bánovský

Ing. Ivo Bánovský
V návaznosti na zveřejnění aplikace „Povodňových map“ zaznamenáváme velký zájem uživatelů a to nejen o samotnou službu. Veřejnost zajímá historie celého projektu, principy i technické parametry. Můžete Vaši aplikaci uživatelům představit trochu detailněji?

Číst dál...

Ladislav Korobczuk

Ladislav Korobczuk
Jaké změny pro pojišťovny může přinést připravovaná novela zákona o účetnictví?

Číst dál...

Jiří Fialka

Jiří Fialka
Implementaci odsouhlasené rámcové směrnice Solvency II ohrožují nepřiměřené návrhy Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS).  V čem vidíte největší rizika?  Jaké konkrétní dopady může schválení tohoto opatření mít pro klienty...

Číst dál...

Radovan Drinka

Radovan Drinka
Jakým způsobem může ovlivnit předpokládaná klimatická změna katastrofické škody v oblasti majetkového pojištění?

Číst dál...

Helena Lazosová

Helena Lazosová
Z průzkumu veřejnosti, který zrealizovala ČAP v rámci své kampaně vyplynulo, že opakovanou chybou klientů pojišťoven jsou nedostatečně krytá rizika. Co z toho pro klienty vyplývá?  Na jaká  rizika by měl člověk při sjednání ŽP myslet zejména?

Číst dál...

Tomáš Síkora

Tomáš Síkora
V Evropě probíhá diskuze o regulaci prodeje tzv. strukturovaných investičních produktů. Víme už, zda bude mít nějaké zásadní dopady na český pojistný trh?

Číst dál...