Martin Hrdý

Martin Hrdý
PwC zpracovala studii největších rizik českého pojišťovnictví. Můžete stručně vysvětlit jaká hlavní rizika trh ohrožují a jakým způsobem a srovnat situaci u nás se zahraničím?

Číst dál...

Ing. Ivo Bánovský

Ing. Ivo Bánovský
Intermap Technologies chystá v letošním roce aktualizaci doposud užívaných povodňových map. Jaký byl jejich dosavadní přínos a jaké hlavní trendy ovlivnily novou datovou sadu? Jaké dopady bude mít aktualizace na provozy pojišťoven?

Číst dál...

Mgr. Lucie Krejčí

Mgr. Lucie Krejčí
S jakými hlavními změnami se bude potýkat pojistný trh v důsledku přijetí nového občanského zákoníku a jaký lze očekávat jejich dopad?

Číst dál...

Ing. Mgr. Ondřej Martinek

Ing. Mgr. Ondřej Martinek
Z jakého důvodu ČAP neuvádí přehledy připsaných podílů na zisku v životním pojištění?Penzijní fondy například takové statistiky mají. Můžete tuto problematiku vysvětlit podrobněji?

Číst dál...

Lukáš Melichar

Lukáš Melichar
Co je to silniční asistenční služba pojišťovny? Jakou asistenční službu má motorista volat v případě poruchy nebo nehody? Na co má klient vlastně nárok?

Číst dál...

Ing. Radek Bureš

Ing. Radek Bureš
Co vše má vliv na cenu havarijního pojištění, jak se určuje cena vozidla a jakými způsoby může být vypláceno pojistné plnění?

Číst dál...

JUDr. Irena Třešňáková

JUDr. Irena Třešňáková
Nová lyžařská sezóna byla odstartována a čeští turisté se s nadšením vydávají na své zimní dovolené. Co by měli vědět o pojištění odpovědnosti a proč?

Číst dál...

Ing. Milan Gregor

Ing. Milan Gregor
V poslední době získává produkt povinného ručení naprosto nové dimenze.V rámci asociace se již delší dobu provádí analýzy, které směřují k možnosti plošného  zavedení systému tzv. přímé likvidace v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v ČR. Některé pojišťovny již nyní s touto...

Číst dál...

Ing. Jaroslav Kulhánek

Ing. Jaroslav Kulhánek
V současné době vrcholí práce na novele zákona o daních z příjmů, který je upraven zákonem č. 586/1992 Sb. Navrhuje se tato novela změny daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění, případně jiné změny podmínek zvýhodnění životního pojištění obecně?

Číst dál...

Ing. Vladimír Fuchs

Ing. Vladimír Fuchs
Jak probíhá letošní letní turistická sezóna?

Číst dál...