Aktuální přehled seminářů

Datum Název semináře Místo konání ID
1 21.09.2018 Porodnictví z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4589
2 28.06.2018 Přechod od CAS k IFRS Praha 8
ID4603
3 05.06.2018 DIAGNÓZA NEPLATNOST – řízení rizik vyplývajících z rozhodovací praxe finančního arbitra Praha 1
ID4601
4 22.05.2018 Nefrologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4582
5 16.05.2018 Odhalování pojistného podvodu v praxi pojišťoven Praha 8
ID4596
6 16.04.2018 Techniky podstatného zrychlení výpočtů životního pojištění Praha 4
ID4581
7 20.03.2018 Účetní standard IFRS 17 Praha 8
ID4575
8 26.02.2018 Příčiny a důsledky kardiovaskulárních onemocnění z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4569
9 20.11.2017 Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) Praha 4
ID4556
10 13.11.2017 Den s IDD Praha 3
ID4559
11 06.11.2017 Psychiatrie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 3
ID4557
12 30.10.2017 Výměna informací v prostředí pojišťoven Praha 8
ID4494
13 25.10.2017 Cyber Risk Insurance Training - Nebojte se pojišťovat kybernetická rizika Praha 3
ID4555
14 23.10.2017 Hematologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 3
ID4549
15 12.10.2017 Seminář právníků 2017 472 01 Doksy
ID4546
16 26.09.2017 Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy Praha 3
ID4544
17 21.09.2017 Rok se Solventností II - porovnání českého trhu na základě zveřejněných zpráv SFCR Praha 8
ID4547
18 10.05.2017 Gynekologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4498
19 24.04.2017 Vyšetřování pojistného podvodu Praha 8
ID4520
20 13.04.2017 Implementace IDD - ticho před bouří? Praha 3
ID4522
21 28.03.2017 Pojištění kybernetických rizik Praha 8
ID4514
22 09.03.2017 Trendy ve zkracování účetních závěrek v pojišťovnách Praha 4
ID4499
23 23.02.2017 Závislost na tabáku z pohledu underwritingu a likvidace Praha 3
ID4497
24 15.12.2016 Cloud a outsourcing v pojišťovnictví Praha 3
ID4472
25 10.11.2016 Odpovědnost za škodu v aktuální judikatuře a trestním řízení Praha 3
ID4480
26 19.10.2016 Seminář právníků 472 01 Doksy
ID4475
27 30.09.2016 Urologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4466
28 29.09.2016 Náhrada škody v podnikání Praha 8
ID4473
29 27.06.2016 ZVEŘEJŇOVÁNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ - transpozice směrnice EU do české legislativy Praha 4
ID4447
30 16.06.2016 Nařízení eIDAS a elektronizace transakcí Praha 8
ID4444
31 26.05.2016 Co přinese všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Praha 8
ID4441
32 18.05.2016 Analýzy tržních dat u pojištění vozidel Praha 8
ID4427
33 15.03.2016 Neurologie z pohledu underwritingu a likvidace Praha 8
ID4413