Pojistnou smlouvou týkající se pojištění majetku je obvykle pojištěn pouze omezený počet příčin Pojistnou smlouvou týkající se pojištění majetku je obvykle pojištěn pouze omezený počet příčin vzniku škody. Tyto příčiny jsou nazývány "pojistným nebezpečím". Např. nejen na německém pojistném trhu patří mezi základní pojistná nebezpečí požár, blesk, exploze a pád letadla (souhrnně označována anglickou zkratkou "FLEXA"). Pokud je sjednáno jen pojištění FLEXA a škoda je způsobena povodní, pojistné plnění se pochopitelně nevyplatí. Lze se ale pojistit pro případ jiných pojistných nebezpečí, jako je např. krádež a loupež, prasklé vodovodní potrubí, úmyslná škoda apod. Rizika jsou faktory, jež zvyšují pravděpodobnost škodní události v rámci určitého pojistného nebezpečí. Větší riziko požáru je u domu ze dřeva než u domu postaveného z kamene, cihel nebo betonu. V tomto případě je tedy pojistným nebezpečím požár a pojistným rizikem druh materiálu použitého na stavbu domu. Upisovatel musí posuzovat dva typy rizika: hmotné (povaha samotného rizika) a morální, které se týká postoje zájemce o pojištění. Na hmotné riziko může upisovatel reagovat zvýšením pojistného, zpřísněním pojistných podmínek nebo limitací tohoto rizika. Má-li pochybnosti o integritě zájemce o pojištění, může návrh na pojištění odmítnout.